Duduklah Dan Jangan Pergi!

Saudaraku,
Mari kita duduk bersama dan saling bercermin.

Berapa banyak noktah yang menodai kita dalam kebersamaan di jalan ini? Sebuah perjalanan panjang yang kita tempuh bersama-sama, pasti menyisakan debu dan kotoran pada diri kita. Meski kadarnya berbeza-beza. Tapi di jalan ini kita memang saling memerlukan. Dan di jalan ini, kita harus terus berjalan seiring. Kita satu sama lain memerlukan orang yang mampu memberikan keberanian dan mengusir ketakutan kerana kesendirian. Kita, satu sama lain saling memerlukan orang yang ikhlas meluruskan kesalahan, lalu saling memberi bekalan perjalanan. Kita semua sangat memerlukan kehadiran pendamping yang salih, teman yang dapat saling membantu bak dua telapak tangan yang saling membersihkan, satu sama lain.

Bayangkanlah, saudaraku.
Bahwa kita masing-masing adalah salah satu dari dua telapak tangan itu..

Continue reading

Advertisements

Bersangka Baik Itu Indah

Hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan lain, dan khususnya antara muslim yang satu dengan muslim lainnya merupakan sesuatu yang harus dijalin dengan sebaik-baiknya. Hal ini kerana, Allah SWT telah menggariskan bahwa mu’min itu bersaudara. Itu sebabnya, segala bentuk sikap dan sifat yang akan memperkukuh dan memantapkan persaudaraan harus ditumbuhkan dan dipelihara, sedangkan segala bentuk sikap dan sifat yang dapat merosak ukhuwah harus dihilangkan. Agar hubungan ukhuwah Islamiyah itu tetap terjalin dengan baik, salah satu sifat positif yang harus dipenuhi adalah husnuz zon (berbaik sangka).

Oleh kerana itu, apabila kita mendapatkan informasi negatif tentang sesuatu yang terkait dengan peribadi seseorang apalagi seorang muslim, maka kita harus melakukan tabayyun (mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya) terlebih dahulu sebelum mempercayai apalagi bertindakbalas secara negatif. Continue reading

Syafa’at Penghuni Syurga

ini-6-ciri-teman-sejati

Saudaraku fillah,
Cuba lihat ayat Al-Qur’an surat Al-Qaaf ayat 31-35. Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfiman yang artinya,

“Didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertaqwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, iaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali pada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturan-Nya. Orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, sedang Dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi Kami ada tambahannya.” (Al-Quran, Qaaf: 31-35)

Syurga.

Keindahannya, memang tak dapat terjangkau oleh fikiran kita. Itu yang pernah disabdakan Rasulullah s.a.w. Bahwa pemandangan syurga, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terlintas dalam fikiran manusia. Tapi perhatikanlah saudaraku, kandungan dari ayat di atas. Betapa keindahan dan kenikmatan tak terlukiskan itulah yang bergerak mendekati orang-orang yang beriman.

Sayyid Qutb menerangkan makna ayat ini dengan sentuhan yang sungguh dalam. Continue reading

Menjaga Waktu

nightday

Kita melewati waktu yang mempunyai ruas-ruas. Ada batas pemisah setiap ruas waktu yang membezakan antara satu waktu dengan waktu lain yang berikutnya. Cuba perhatikan, waktu fajar adalah pemisah antara malam dan siang. Maghrib adalah pemisah antara siang dan malam. Hari Jumaat adalah hari yang membatasi satu pekan dengan pekan berikutnya. Kemunculan hilal atau penampakan bulan yang paling kecil yang menghadap bumi beberapa saat setelah ijtima’, adalah rentang pemisah antara satu bulan dengan bulan berikutnya. Muharram adalah batas yang memisahkan satu tahun dengan tahun berikutnya. Apa sebenarnya rahsia di balik batas-batas pemisah antara ruas waktu itu?

Saudaraku,
Perhatikanlah, ternyata banyak sekali hadis Rasululah s.a.w. yang menyebut waktu-waktu pemisah itu. Ada sejumlah zikir yang diajarkan Rasulullah, untuk kita baca di waktu fajar, saat pemisahan waktu malam dan siang itu. Ada banyak zikir juga yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. pada waktu menjelang maghrib, pemisah siang dan malam. Bagi mereka yang mengetahui keutamaan hari Jumaat, biasanya akan menyambut kedatangan hari itu sejak hari Khamis petangnya. Kemudian di pagi hari Jumaat, dia mandi dan memakai wewangian, memotong kuku dan merapihkan rambut. Itulah diantara yang disabdakan Rasul tentang hari Jumaat,

“Antara Jumaat dan Jumaat ada pengampunan dosa diantaranya, selama seseorang tidak melakukan dosa besar,” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Betapa berharganya hari Jumaat. Continue reading

Wasiat Ramadan

KETAHUILAH, wahai kalian yang dirahmati oleh Allah, inilah malam perpisahan bagi kalian dengan bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, telah diangkat kekuatan dan kemuliaannya. Inilah bulan puasa, di mana malam dihidupkan dan al-Quran dibaca. Di dalamnya rahmat dan keredhaan Allah diturunkan. Allah menjadikannya sebagai lampu secara umum dan sarana yang tertata, memuliakan kaedah-kaedah Islam yang bercahaya dengan cahaya puasa dan qiyamul-lail. Pada bulan itu pula Allah Ta’ala menurunkan kitab-Nya dan membuka pintu-pintu-Nya bagi orang-orang yang bertaubat. Padanya tidak ada doa kecuali diangkat pahalanya.

Sangat beruntung orang yang memanfaat waktu-waktunya, dan merugi serta terpedayalah orang yang meremehkan dan kehilangannya. Inilah bulan yang mana Allah menjadikan dosa kalian tersucikan, terhindar dari keburukan. Bagi siapa saja di antara kalian yang berbuat baik dengan menemaninya akan memperoleh kebahagiaan dan cahaya. Bagi orang yang menyempurnakan syarat dan menjaga kehormatannya akan memperoleh kebahagiaan dan kesenangan.

Inilah bulan di mana orang fasik dan pembuat kerosakan menahan diri dan orang yang bersungguh-sungguh membersihkan dirinya menambah rasa cinta kepada Allah. Inilah bulan kemakmuran kalbu, kafarat dosa-dosa, dan masjid penuh sesak. Para malaikat turun dengan lembar kemerdekaan dan pembebasan. Inilah bulan di mana masjid-masjid dimakmurkan, lampu-lampu dinyalakan, ayat-ayat disenandungkan, kalbu-kalbu dilapangkan, dan dosa-dosa diampuni. Continue reading